Untitled Document

HOSTING-SERVİS KULLANIM SÖZLEŞMESİ

Bu sözleşme, domain ( alan adı ) tescili Türkoğlu Mühendislik adına olan WEB Sitelerine ilişkin Hosting ve Servis Kullanım Hizmetini kapsamaktadır ve Türkoğlu Mühendislik'in müşteriye hosting servislerinin satış ve kullanım şartlarını düzenlemek için hazırlanmıştır .

Türkoğlu Mühendislik, domain (alan adı ) tescil işlemlerini Uluslararası Akredite Edilmiş ( ICANN tarafından onaylı) ONLINENIC INC. Register Firmasının altındaki bayilik hesabından gerçekleştirmektedir, tescilini yaptığı her hangi bir domainin kullanıma ve üzerinde değişiklik yapma hakkına birinci dereceden yetkilidir.

Müşteri ve Türkoğlu Mühendislik, aşağıda belirtilen şartlar üzerinde tam bir anlaşmaya varmışlardır:

TARAFLAR

Türkoğlu Mühendislik - Bilgisayar, Bilişim ve Danışmanlık Hizmetleri
Sözleşmenin bundan sonraki bölümünde kısaca "Türkoğlu Mühendislik" olarak anılacaktır.
Adres: Mecidiye Mah. Fatih Cd. No:437
34930 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Vergi Dairesi: Sultanbeyli
Vergi Sicil No: 8800102454

Müşteri: Bu sözleşmeyi, Türkoğlu Mühendislik'in online hosting satış bölümünde yapacağı başvuru esnasında onaylayan şahıs veya kurum.

SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

Müşteri'nin Türkoğlu Mühendislik'in web sitesi olan Turkoglu.net ' den veya kendi emaili ile yapacağı online başvuru ile sözleşme yürürlüğe girer. Sözleşme süresizdir.

BİLDİRİMLER
Türkoğlu Mühendislik, müşteriye yapacağı her türlü bildirim için, öncelikle müşterinin kayıt işlemi esnasında bildirdiği e-posta adresini kullanacaktır. Bu adresin geçerli bir adres olması konusundaki sorumluluk müşteriye aittir.
Müşteri online kayıt esnasında ve/veya daha sonra Türkoğlu Mühendislik' e bildireceği bilgilerin doğru ve güncel olduğunu beyan eder. Türkoğlu Mühendislik' e müşteri tarafından bildirilen bilgilerin yanlış, eksik veya güncel olmamasından dolayı meydana gelecek aksaklık ve zararlardan dolayı, müşteri Türkoğlu Mühendislik' e hiçbir zarar tazmini talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.
Türkoğlu Mühendislik'in SAĞLAYACAĞI SERVİSLER Türkoğlu Mühendislik, müşterinin online başvuru esnasında bildirdiği servislerin kendi sisteminde kurulumunu gerçekleştirir, ilgili ücretlerin tahsilatını takiben, müşterinin servislerini kullanıma açar ve müşteriyi bilgilendirir.

ÜCRETLER VE ÖDEME
Müşteri, Türkoğlu Mühendislik hosting servisleri ile ilgili kullanım ücretlerini ve ilgili vergileri (kullanılan servis içeriğine bağlı olarak) ödemeyi kabul eder. Ücretler, her kullanım dönemi başında peşin olarak tahsil edilecektir, aksi durumda alınan hizmet ( domain ve hosting) Türkoğlu Mühendislik tarafından derhal durdurulup, müşterinin kullandığı site Turkoglu.net'e yönlendirilir.

Türkoğlu Mühendislik, servis ücretlerini, müşteriye sözleşme anında yazılı doküman, web sayfası veya e-posta yolu ile bildirmektedir. Türkoğlu Mühendislik her türlü servis ücretlendirmesi ile ilgili düzenleme yapma hakkını saklı tutar. Servis ücretlerinde gelecekte meydana gelebilecek değişiklikler, Türkoğlu Mühendislik web sitesi ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşterinin Türkoğlu Mühendislik servislerini kullanmaya devam etmesi, yürürlükteki sözleşme şartlarını ve geçerli ücret tarifesi üzerinden ödeme yapmayı kabul ettiğini belirtir.
MÜŞTERİ, BU SÖZLEŞMEYİ KABUL EDEREK, İLGİLİ ÜCRETLERİN TÜRKOĞLU MÜHENDİSLİK' e ödeneceğini kabul etmiştir. MÜŞTERİNİN SERVİSLERİ, HER KULLANIM DÖNEMİNİN SONUNDA MÜŞTERİNİN ONAYI VE ÖDEMESİNİ YAPMASI HALİNDE YENİLENECEKTİR.

Sözleşmenin müşteri tarafından sonlandırılması durumunda,
müşteriye ait Türkoğlu Mühendislik' te bulundurulan hizmete ait bütün kayıtlar silinecektir.

Sözleşmenin yürürlükte kaldığı süre boyunca, aldığı hizmetin kesintiye uğramaması için Müşterinin Türkoğlu Mühendislik'e ödemesini zamanında yapması gerekmektedir.

Türkoğlu Mühendislik' in müşteriden tahsilat gerçekleştirememesi durumunda, müşterinin ilgili servislerini askıya alma veya sözleşmeyi tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

Türkoğlu Mühendislik'in SINIRLI SORUMLULUĞU
Türkoğlu Mühendislik MÜŞTERİYE SAĞLANAN SERVİSLERİN SÜREKLİLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN GEREKLİ ÇABAYI SARF EDECEKTİR.
BUNUNLA BERABER, TÜRKOĞLU MÜHENDİSLİK SERVİSLERİN MÜŞTERİNİN İHTİYAÇLARINI TAM OLARAK KARŞILAYACAĞINI, KESİNTİSİZLİĞİNİ, HATASIZLIĞINI VE GÜVENİLİRLİK SEVİYESİNİ GARANTİ ETMEZ. MÜŞTERİNİN BU SÖZLEŞME KAPSAMINDA SAĞLANAN HERHANGİ BİR SERVİSİN KULLANIMINDAN VE/VEYA KULLANILAMAMASINDAN DOLAYI OLUŞABİLECEK DİREKT VE/VEYA DOLAYLI ZARARLARINDA Türkoğlu Mühendislik'in SORUMLULUĞU, EN FAZLA SAĞLANAN SERVİSLERİN TOPLAM BEDELİ KADAR OLABİLİR.

TÜRKOĞLU MÜHENDİSLİK KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ
Aksi belirtilen durumlar hariç, müşterinin yapacağı online işlemler ile ilgili olarak, Türkoğlu Mühendislik kayıtları geçerli sayılacaktır.

MÜŞTERİ'NİN HAKLARININ DEVRİ
Müşteri, bu sözleşme kapsamındaki servislerini müşteri panelinden Türkoğlu Mühendislik'in onayı olmadan devredebilir.Devir işleminden kaynaklanabilecek anlaşmazlıklardan Türkoğlu Mühendislik hiçbir şekilde sorumlu değildir.

SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

Müşterinin bu sözleşmede veya Türkoğlu Mühendislik Servis Kullanım Şartlarında belirtilen şartları ihlal etmesi durumunda , Türkoğlu Mühendislik, yazılı bildirim yapmaksızın müşteriye sağlanan servisleri ve sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşterinden tahsilatların gerçekleştirilememesi durumunda, Türkoğlu Mühendislik sözleşmeyi sonlandırabilir. Bu durumda, müşterinin önceden ödediği ücretlerin iadesi gerçekleştirilmez.

Müşteri sözleşmeyi dilediği anda, 5 işgünü önceden haber vermek şartı ile, Türkoğlu Mühendislik' e yapacağı yazılı başvuru (posta, e-posta) yolu ile sonlandırabilir.

Müşterinin Türkoğlu Mühendislik' e ödemesini önceden gerçekleştirdiği, ancak kullanımı gerçekleşmeyen servislerle ilgili ücretler, müşteriye iade edilir.

SERVİS KULLANIM ŞARTLARININ KABULÜ
Müşteri, bu sözleşmeyi onaylayarak, yürürlükteki "Türkoğlu Mühendislik Servis Kullanım Şartları"nı kabul etmiştir. "Türkoğlu Mühendislik Servis Kullanım Şartları"nın geçerli hali, Türkoğlu Mühendislik'in http://www.turkoglu.net/web_servis_sozlesmesi.php web adresinde yayınlanmaktadır.


ONLINE SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ
Müşterinin online başvurusu esnasında onayladığı bu sözleşmede zaman içerisinde gerçekleşecek değişiklikler, Türkoğlu Mühendislik'in http://www.turkoglu.net adresine sahip web sitesinde yayınlanarak ve/veya e-posta yolu ile müşteriye bildirilecektir. Müşteri, Türkoğlu Mühendislik servislerini kullanmaya devam ederek, yürürlükteki sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılacaktır.


UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
İşbu sözleşmeden kaynaklanacak olan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Merkez) Asliye Ticaret Mahkemeleri ve İstanbul İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

GENEL SERVİS ŞARTLARI

Türkoğlu Mühendislik, bu "Genel Servis Şartları"'nın duyurusunu, öncelikle www.turkoglu.net adresinde yer alan web sitesinden kullanıcılarına duyurur. Türkoğlu Mühendislik, "Genel Servis Şartları"nda meydana gelecek değişiklikleri yine aynı şekilde web sitesinde yayınlar ve bu yayın, kullanıcının kendisine yapılmış tebligat yerine geçer. "Genel Servis Şartları" ile ilgili değişiklikleri takip etme sorumluluğu kullanıcıya aittir. Türkoğlu Mühendislik servislerinden faydalanmaya devam eden kullanıcılar, bu "Genel Servis Şartları"nda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar.

Türkoğlu Mühendislik, kendisine yasal mercilerden aksi yönde talep gelmediği sürece, sistemine ulaşan bilgilerin doğruluğunu ve içeriğini kontrol etmemekte ve herhangi bir sansür uygulamamaktadır. Bu nedenden dolayı, kullanıcılar, kendilerine Internet kanalı ile ulaşacak bilgilerin doğruluğunu ve uygunluğunu kendileri kontrol etmek durumundadırlar. Kullanıcılar, kendileri Internet kanalı ile ulaşan bilgilerin içeriğinden ve doğru olmamasından dolayı meydana gelebilecek hiçbir zarardan dolayı Türkoğlu Mühendislik'i sorumlu tutamazlar.

Türkoğlu Mühendislik, kullanıcılarının kendi servisleri kanalı ile gönderdikleri, yayınladıkları bilgileri kontrol ve sansür etmemektedir. Kullanıcılar, Türkoğlu Mühendislik servisleri kullanımı esnasında gerçekleştirecekleri aktivitelerin yasal sonuçlarından dolayı kendileri sorumludurlar.


GERÇEKLEŞTİRİLMESİ YASAK AKTİVİTELER

Aşağıdaki aktivitelerin Türkoğlu Mühendislik servisleri kullanılarak gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Türkoğlu Mühendislik, bu aktiviteleri gerçekleştiren kullanıcılara ait servisleri durdurma, sınırlandırma veya tamamen sonlandırma hakkını saklı tutar.

SPAM GÖNDERİMİ
SPAM, alıcının isteği dışında toplu ve/veya ticari amaç taşıyan mesajların Internet yolu ile gönderimidir. SPAM gönderimi, Türkoğlu Mühendislik'e olan güveni zedelediği gibi, aynı zamanda Türkoğlu Mühendislik sistemlerinde aşırı yüklenmelere sebep olarak, müşterilere sağlanan servislerde aksamalara neden olabilmektedir.

Türkoğlu Mühendislik'ten SMTP hizmeti alanlar, SPAM gonderimi yapamazlar. Kendisine ait bir SMTP sunucusu bulunduran kullanıcılar, Türkoğlu Mühendislik'dan SMTP hizmeti alsınlar ya da almasınlar, kendi sunucularındaki SMTP hizmetini, SPAM gönderimini kolaylaştıracak şekilde korumasız ve 3. kişi/kurumların kullanımına açık şekilde çalıştıramazlar.

FİKİR ve SANAT ESERLERİNE YÖNELİK SUÇLAR
Kişi ve/veya kurumlara ait copyright, tescilli markalar, servis markaları, ticari sırlar, yazılım korsanlığı ve patent haklarına karşı işlenebilecek ve "Fikir ve Sanat Eserleri Yasası", "Markalar Yasası", "Türk Ticaret Yasası", "Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Yasa" kapsamında suç teşkil edecek davranışlar bu kapsamdadır. Ayrıca, kişisel haklara ve özel hayata tecavüz içeren davranışlar.

GENEL AHLAKA ve GELENEKLERE AYKIRI DAVRANIŞ ve YAYINLAR
Türkoğlu Mühendislik servislerinin, kamu tarafından kabul görmüş genel ahlak ve geleneklere aykırı davranışları gerçekleştirmek için kullanılması ve/veya buna aracı olunması.

SALDIRGAN ve TEHDİTKAR DAVRANIŞLAR
Türkoğlu Mühendislik servislerinin, 3. şahıs ve/veya kurumlara karşı saldırgan ve tehditkar davranışlar içerecek şekilde kullanımı.

DİĞER BİLGİSAYAR veya AĞLARA YASADIŞI YOLLARLA veya YETKİSİZ ERİŞİM
Başkalarına ait bilgisayar, kullanıcı hesabı veya ağlara yetkisiz veya yasadışı yollarla erişmeye çalışmak ("hacking" veya "hacker" olarak tanımlanan davranışlar) ve sistemlere yasadışı veya yetkisiz şekilde ulaşmayı sağlayacak diğer aktiviteler ("port scan", "stealth scan" v.b. aktiviteler) için kullanılması.

VİRÜS, KURTÇUK, TRUVA ATI v.b. ZARAR VERİCİLERİN DAĞITIMI İLE İLGİLİ AKTİVİTELER
Internet virüsleri, kurtçuk, truva atı gönderimi veya "pinging", "flooding", "mailbombing", "denial of service" gibi, diğer kullanıcıların, Türkoğlu Mühendislik ağını veya buna bağlı diğer ağ, sistem, servis ve/veya cihazı kullanımlarında aksamaya sebep olacak aktiviteler.

DİĞER YASADIŞI AKTİVİTELER
Burada belirtilmemesine rağmen, yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite.

DİĞER AKTİVİTELER
Türkoğlu Mühendislik kullanıcılarına, ticari itibarına ve saygınlığına zarar verecek davranışlar.


Yukarıda belirtildiği üzere, Türkoğlu Mühendislik servislerinden faydalanan kullanıcılar, gerçekleştirdikleri aktivitelerin yasal sonuçlarından kendileri sorumludurlar.
Türkoğlu Mühendislik, haberdar olduğu zararlı aktivitelerle ilgili bilgi silme, web sitesinin yayınını durdurma, zararlı yayınları bloke edecek uygulamalar kullanma, Internet erişimini engelleme gibi önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.

Türkoğlu Mühendislik, web sitelerindeki ve Internet üzerinden iletilen bilgilerin gizliliğine önem vermektedir. Ancak, genel yapısı itibarı ile, Internet üzerinden iletilen bilgilerin güvenlik seviyesi normal posta, faks veya sesli telefon görüşmelerinden daha fazla veya eksik değildir. Bu sebeple, Türkoğlu Mühendislik, kullanıcılarının Internet üzerinden gönderdikleri ve/veya yayınladıkları bilgilerin mutlak güvenlik seviyesine sahip olmadığının bilinci ile davranmalarını önermektedir. Kullanıcılar, aksi belirtilen durumlar hariç olmak kaydı ile sistem ve bilgi güvenliklerinden kendileri sorumludurlar ve Türkoğlu Mühendislik'i, kendi servislerinin kullanımı esnasında bilgi güvenliğinin sağlanamamasından dolayı sorumlu tutamazlar.

Kullanıcılar, TTNet ve Sabancı telekom arasında imzalanan İnternet Servis Sağlayıcı Sözleşmesi kapsamında, hizmeti kullanan kullanıcılara bu hizmetin üçüncü şahıslara satışı konusunda getirilen kısıtlamalara aynen tabidirler.

Türkoğlu Mühendislik servislerinin kullanıcılara satışı ve teslimi esnasında, servis özellikleri ile ilgili bilgiler açık şekilde bildirilmektedir.
Kullanıcılar, satış esnasında belirtilmeyen özelliklerin ilgili servis kapsamında yer almamasından dolayı Türkoğlu Mühendislik'den hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.

Genel Servis Şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan kullanıcılar, Türkoğlu Mühendislik'in alacağı tedbilerle ilgili olarak bir hak veya zarar tazmini talebinde bulunamazlar.